Zarząd Spółki

Tomasz Ostaszewski

Prezes Zarządu

Piotr Zych

V-ce Prezes Zarządu

Jerzy Lewandowski

Członek Zarządu